Depression og nedtrykthed

Depression kort fortalt

pige med depression
Despression er en vedvarende bekymring for fremtiden og ofte en generel opfattelse af at ”det ikke nytter noget”. Ofte vil vores motivation være helt fraværende og selv simple opgaver og udfordringer kan virke uoverkommelige, hvilket yderligere øger bekymringen. Lavt selvværd og isolation er også normale delelementer af en depression.

Et konkret forløb med en deprimeret kvinde

Jeg blev opsøgt af en kvinde, der var velfungerende på alle ydre parametre. Hun var intelligent, veluddannet, handlekraftig. Hun havde et fast parforhold og havde opnået de fleste af de ydre ting, hun havde ønsket sig i dette liv. Hun henvendte sig til mig, fordi at hun oplevede, at hun ofte var ked af det. Hun beskrev, at det var som om, at hele hendes liv havde foregået på en baggrund af grå melankoli. Selv når hun var glad, var melankolien stadig i baggrunden. Melankolien farvede hendes vurderinger af hende selv og hendes fremtid. Følelsen af at være deprimeret og trist til mode, var altid var parat til at overvælde hende. På dårlige dage måtte hun enten mobilisere alle sine kræfter for at undgå at bryde grædende sammen på arbejdet eller sygemelde sig.

Da hun fortalte om sine forældre, tegnede der sig et klart billede af, hvor hun havde lært at være trist til mode. Efter hendes ønske, rettede vi vores fokus imod hvad der var til stede her og nu. Blandt andet ved at ændre hendes livssyn fra et entydigt fokus på det negative til et mere nuanceret perspektiv.

Da vi skiltes havde hun fået det væsentligt bedre og det var lang tid siden hun sidste gang var meget overvældet af tristhed. Da hun ikke ønskede at arbejde med sin fortid, blev vi enige om at hun var nået der hen hvor hun gerne ville være. Vi aftalte at hun kunne komme igen hvis hun fik lyst til at arbejde med nogle af de mere dybeliggende ting der forårsagede hendes tristhed.

Læs videre om lavt selvværd

Tilbage til forsiden