Stress

Kort om stress

Mand med stress
Stress forårsages typisk af en vedvarende påvirkning fra ydre faktorer. Det kan for eksempel være arbejdspres og dårlig ledelse på arbejdet, et travlt eller konfliktfuldt familieliv eller økonomiske problemer.

Ordet stress bruges om alt fra at have “en stresset dag på arbejdet” til at “være gået ned med stress”. Stress er noget der langsomt udvikler sig over tid.
Voldsom stress udløser i mange tilfælde angstanfald, forvirring og manglende overblik.

Læs mere om arbejdet med stress og symptomer (fold ud):

Typiske symptomer

 • Uro
 • Trykken for brystet
 • Ondt i maven
 • Muskelspændinger
 • Rastløshed
 • Dårlig hukkommelse
 • Koncentrationsbesvær
 • Irritabilitet
 • Søvnproblemer

Arbejdet med stress vil typisk foregå indenfor tre områder:

 • Situationer og omgivelser der stresser.
 • Indre tanker, for eksempel på hvornår godt er godt nok.
 • Indre ro og hvile

Et konkret forløb med stress

En søndag formiddag blev jeg ringet op af en mand der var voldsomt forvirret og forsøgte at fortælle mig fem forskellige ting samtidig. I alle historierne var der frygt for fremtiden, tvivl og forvirring. Samtidig sagde han, at han havde jævnlige voldsomme angstanfald, han kunne ikke forstå hvad der skete med ham, og han kunne slet ikke mærke sig selv.

Efter jeg fik ham til at falde til ro, begyndte jeg at skille historierne fra hinanden over telefonen, hvilket tog toppen af hans forvirring. Derefter overtalte jeg ham til at sygemelde sig mandag, og mødes med mig i stedet for at gå på arbejde. Da vi mødtes. fortalte han, at han netop sagt sit nuværende job op og skulle begynde på et nyt job næste måned, hvilket bidrog til hans angst. Vi fandt ud af, at det rent faktisk var muligt for ham at annullere jobskiftet, hvilket fjernede en væsentlig stressfaktor.

Derefter begyndte jeg at forklare, hvad angst er, og hvordan han kunne tage toppen af angsten, med udgangspunkt i hans personlige oplevelser. Vi talte også om, hvad der var sket, og da han fortalte, at han i en længere periode havde arbejdet 70 timer om ugen, blev det klart, at der var tale om stressudløst angst. Der dukkede dog også en dybereliggende årsag op: Levereglen Jeg vil hellere have det dårligt med mig selv end at risikere at skuffe andre. Da afsluttede vores forløb arbejdede han på nedsat tid på sit gamle arbejde. Han sagde selv, at han var meget træt når han kom hjem, men at han var glad for at være tilbage. Han kunne mærke, at han langsomt var på vej tilbage, til den version af ham selv, han kendte. En version i en lidt mere balanceret udgave, hvor det blandt andet var slut med at arbejde 70 timer om ugen.

Læs om videre om bekymringer og Angst

Tilbage til forsiden