Negative tanker

Kort om negative tanker

Kvinde med negative tanker
Negative tanker kan være en væsentlig faktor i en lang række problemer som stress, angst, depression og lavt selvværd.

Selv en utydelig hvisken af negative “sandheder” i øret som vi knap nok bemærker, kan påvirke vores syn på verden og vores handlinger meget, uden at vi er bevidste omkring det.

I stedet for at forsøge få tankerne til at gå væk. Vil vi arbejde imod at få øget opmærksomhed på når de negative tanker opstår og hvordan vi kan ændre dem i en mere konstruktiv retning.

Et konkret forløb med negative tanker

Jeg blev opsøgt af en kvinde der beskrev at hun oplevede det som om der sad en djævel på skulderen af hende og viskede hende væmmelige ting i øret. Djævelen kunne foreksempel sige til hende. “Du ved jo godt at det ikke vil lykkedes ikke? Du  ved jo godt at du ikke er dygtig nok, ikke?”. Og en spinkel usikker stemme i hende selv ville give djævelen ret.

I stedet for at gå til angreb på djævelen, valgte vi at gå i dialog. Vi undersøgte hvordan hendes djævel havde hjulpet hende igennem livet. Ud af samme spor, undersøgte muligheden for, at djævelen i virkeligheden ville hjælpe hende. Vi forestillede os djævelen som et lille barn, der prøvede at hjælpe hende, på barnlige måder der virkede stik imod hensigten. Vi arbejdede med at respektere og anerkende djævelen og gå i dialog med den i og foreslå den at afprøve ny tankemønstre.

Da vi skiltes var djævelen blevet mindre dominerende. Den var også blevet venligere både i sine formuleringer og sit tonefald.

Læs om videre om stress

Tilbage til forsiden